KPM

KAMALAYAN PINOY MOVEMENT

ANG PAGTUBOS NG MGA PILIPINO

Ang Kamalayang Pinoy Movement (KPM) ay ang makasaysayang paglalakbay ng ating bayan tungo  sa pambansang pagkakaisa ng kamalayan.

Ito ay sisidlan ng lakas na binuo ng mga Pilipinong naniniwala sa Diyos, sa kakayahan ng kapwa-pilipino, may angking pagmamahal sa bayan at sap alaga ng kalikasan.

Ito ay sisidlan ng lakas na binuo ng mga Pilipinong naniniwala sa Diyos, sa kakayahan ng kapwa-pilipino, may angking pagmamahal sa bayan at sap alaga ng kalikasan.

Bisyon:

Isang bansang’ may pagkakaisa ang mga mamamayan at pamahalaan na magkatuwang sa pagtahak metatag na daan at na kinabukasan na may punog pag-asa.

Misyon:

Ang KPM ay magiging daan ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino at ng pamahalaan, na kung saan ang boses at interes ng taong’ bayan ang magiging batayan ng kapangyarihan at adhikain ng namamahala.

Mga Layunin:

1] Maitaguyod, maipagtanggol at matupad ang pambansang pagkakaisa, kaligtasan at interes.

2] Makalikha ng pinag-isang pwersa upang maisulong, suportahan at mapanatili ang kapangyarihan ng mga mamamayan sa pamamahala.

3] Mapagbuti ang pagpayag ng Pangkalahatang Pamayanan ng Pilipino na maisaayos sa isang solong layunin ng pagkakaisa at pagkamakabayan. Sa pamamagitan nito, lahat tayo ay makakatulong sa ating mga kababayan sa buong bansa at sa buong mundo.

4] Matiyak na ang kahirapan at kawalan ng edukasyon ay hindi na magiging isyu para sa lahat ng mga Pilipino.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page